Otázky a odpovědi týkající se vašeho digitálního mýtného produktu!

Registrujte se během pár sekund a můžete vyjet bez nálepky!

Jak registrace probíhá?

Je to velmi snadné:

1

Výběr mýtného

Vyberete si mýtný produkt, který potřebujete pro cestu do/po České republice.

2

Informace o poznávací značce a platba

Zadejte registrační značku svého vozidla a ujistěte se, že je správná! Poté vyberte preferovaný způsob platby.

3

Platnost produktu

Po několika sekundách / minutách obdržíte potvrzovací e-mail s QR kódem. Nyní jsou vaše registrační značky úspěšně zaregistrovány do systému a vy můžete vyrazit na cestu, bez nutnosti vylepení nálepky a bez jakékoliv čekací doby!

Platí okamžitě, bez čekání!

Registrujeme vaše registrační značky okamžitě u oficiálního českého poskytovatele mýtného, můžete se vydat na cestu během několika sekund / minut!

Od ledna 2021 již nejsou k dispozici samolepicí dálniční známky a pro jízdu po většině dálnic a rychlostních silnic v České republice potřebujete digitální dálniční známku, pokud řídíte motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly a největší povolenou hmotností 3,5 tuny. Nezpoplatněné trasy jsou označeny značkami. Motocykly a přívěsy jsou od této povinnosti osvobozeny. Od ledna 2021 jsou osvobozena další vozidla (elektromobily, hybridní a vodíková vozidla atd.). Více informací najdete zde. Vozidla s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny podléhají mýtnému v závislosti na trase.

Ne. Po úspěšné registraci již nepotřebujete fyzický produkt. Digitální dálniční známka je spojena s vaší registrační značkou a systém automaticky rozpozná, zda a po jakou dobu je vaše digitální dálniční známka platná.

Po zaplacení objednávky ihned zahájíme registraci vašich SPZ značek. Obvykle to trvá méně než 2 minuty! Po úspěšné registraci u oficiálního poskytovatele mýtného v České republice obdržíte potvrzovací e-mail s QR kódem. Váš mýtný produkt je nyní platný a můžete se vydat na cestu!

Ne, povinné to není. V případě jakýchkoliv problému však doporučujeme mít potvrzení objednávky u sebe.

Nabízíme tyto platební metody: Kreditní karta, Giropay, Okamžitý bankovní převod, iDEAL, EPS, S€PA, PayPal.