Podmínky pro odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy

Podle § 13 BGB mají osoby uvedené v tomto zákoně při uzavření smlouvy o prodeji na dálku zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Společnost DMC digital Maut Consulting GmbH o tomto právu informuje v souladu se zákonnými požadavky:

 

Storno podmínky

Vy jako uživatel služby máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat, a to na adrese DMC digital Maut Consulting GmbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem, [email protected], prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzor odstoupení od smlouvy, jehož použití ovšem není povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

Pokud dojde k pravomocnému odstoupení od smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení. To se nevztahuje na náklady, které vám vznikly dodatečně, protože jste si zvolili jiný typ doručení, než je nejlevnější standardní doručení nabízené společností DMC digital Maut Consulting GmbH. Vrácení peněz společností DMC digital Maut Consulting GmbH bude provedeno bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po obdržení odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím stejného platebního prostředku, který jste použili k platbě, pokud s vámi nebude výslovně dohodnuto jinak. V žádném případě vám nebudou z důvodu tohoto vrácení účtovány žádné poplatky.

Náhrada hodnoty zboží:

Pokud jste nás požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám přiměřenou částku, která odpovídá poměru již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy jste nám oznámili uplatnění práva na odstoupení od smlouvy s ohledem na tuto smlouvu, k celkovému rozsahu služeb uvedených ve smlouvě. Výpočet náhrady hodnoty bude proveden s použitím konvence 30/360 dnů (každý měsíc bude počítán s 30 dny, každý rok s 360 dny) na poměrném základě, na základě ceny služby a uplynulé doby platnosti.

Předčasný zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká i v případě smlouvy o poskytování služeb, pokud zhotovitel poskytl službu v plném rozsahu a začal ji plnit až poté, co jste s tím jako spotřebitel výslovně souhlasili a zároveň potvrdili své vědomí, že právo na odstoupení od smlouvy ztratíte po úplném naplnění smlouvy zhotovitelem.

Upozorňujeme také, že platnost českých dálničních známek může začít platit okamžitě, neboť se dle české legislativy nejedná o zboží, ale o "mýtné". V souladu s tím neexistuje právo na odstoupení od smlouvy vůči oficiálnímu provozovateli českého mýtného.

- Konec storno podmínek -

 

Šablona pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento vzor a zašlete jej zpět na naši adresu.

Společnost DMC digital Maut Consulting GmbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem, Německo

Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na dodávku následující služby (číslo objednávky*)

Objednáno dne (*)/přijato dne (*)-

Jméno uživatele služby

Adresa uživatele služby rs

Podpis uživatele služby (pouze v případě písemné komunikace)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte

 

Důležité upozornění

V případě neautorizovaného vrácení platby ze strany uživatele služby, například otevřením případu sporu u poskytovatele plateb, obdrží uživatel služby od příslušných poskytovatelů plateb upomínku obsahující následující poplatky: Mollie (zahrnuje poskytovatele plateb Giropay, Sofortüberweisung, iDEAL, EPS, Überweisung, Klarna) 5 €, Stripe (kreditní karta) 15 €, Paypal 5 €.